Category: St John’s Diocesan School for Girls

St John’s DSG Comrades Marathon runners

St John’s D.S.G. will once again be cheering on their 6 staff members who are running the Comrades Marathon this year! They are on the photo above: (from left to right): Sarah Cole-Edwardes (Marketing Manager), Siyazi “Innocent” Ndebele (Maintenance Supervisor), Mdumiseni Zondi (Landscaper) Thumelani “Derek” Mweli (Security), Sanele Malunga (Landscaper) and Naomi Hardman (Business...

Read More

Dr Ramphele Speaks at St John’s D.S.G.

St John’s D.S.G. in Pietermaritzburg was delighted to once again welcome Dr Mamphela Ramphele to their school, to workshop with some of their Senior School girls, as well as pupils from other schools. The title of Dr Ramphele’s workshop was “Reimagine S.A.” and it was an incredibly insightful, interesting and thought-provoking afternoon. Photo on top: Dr Ramphele with St John’s D.S.G. Head Girl, Cherise Khan (left) and Head of Boarding, Alinaswe Lusengo (right)....

Read More

St John’s D.S.G. visit to Botanical Gardens

The St John’s D.S.G. Pietermaritzburg Grade RR and R Eaglets were very excited to visit The Botanical Gardens recently! They explored the beautiful gardens, played “Poohsticks”, fed the ducks, had a picnic and played on the jungle gym! Photo on top:  The girls with their teachers, standing in the avenue of trees. Some of the Grade R’s having a wonderful time with their teacher, Kristy Burt. From left to right: Nicole Venter, Aryana Raghnandan and Keira van Huysteen playing in the colourful Autumn leaves.    ...

Read More

Top Top Ads

Categories

Top Ads

Middle Ads

Bottom Ads

Gedagte vir die week

In diens van God

Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel  as ‘n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. – 2 Timoteus 2:15

Jy kan so betrokke raak in God se werk dat jy jou visie verloor van dit wat God wil hê jy moet doen. Jy is vir God besig sonder om met Hom saam te werk. Dan word jou diens aan God ‘n sware las. Wanneer dit dan te laat is, droog iets binne-in jou gees op en word jy gespanne totdat jy skielik op ‘n dag knak.

Die belangrikste plig van elke Christenwerker is om sy verhouding met die lewende Christus te handhaaf en daagliks te versterk. Indien jy te besig is om elke dag tyd met Hom deur te bring in gebed, is jy inderdaad te besig en kan jy nooit sy effektiewe dienskneg wees nie.

Gebed: Ek vra nederig dat U my sal inspireer en versterk In die diens wat ek uit dankbaarheid vir my ver-lossing aan U bied. Amen. –  Solly Ozrovech